W tym roku bal karnawałowy odbył się U Królowej Jadwigi.