30 września o godz. 11.00 w Gdańsku, w Domu Sąsiedzkim w Nowym Porcie przy ulicy Wyzwolenia 49 odbędzie się spotkanie Klubu dla dzieci i młodzieży z afazją oraz ich rodziców! Serdecznie zapraszamy!