PONIEDZIAŁEK

8.00 - 9.00 JĘZYK ANGIELSKI 

ROBOTYKA

WTOREK

9.30 - 10.30 JĘZYK ANGIELSKI

10.30 - 11.30 RYTMIKA

ŚRODA

CZWARTEK

9.30 - 10.30 RYTMIKA

PIĄTEK