sprawozdanie finansowe za rok 2022

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305209728/p12.zip

sprawozdanie finansowe za rok 2023

https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32443/P12.zip