https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/4.-materialy-kadra-pedagogiczna.pdf

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberedukacja