RADA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA NR 12 "LEŚNY DOMEK"

DYREKTOR - MGR DANUTA BARANOWSKA 

MGR ANNA KUBICA

MGR PATRYCJA TROCHIMIUK 

MGR JOANNA MROCZKOWSKA 

MGR ZUZANNA WOJCISZKE

MGR NATALIA BILEWICZ

OLIWIA MROCZKOWSKA 

KATARZYNA KRANZ 

ALEKSANDRA RZECHOWICZ

ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Wydział Rozwoju Społecznego

Kartuska 5

80-103 Gdańsk

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Wały Jagiellońskie 24

80-853 Gdańsk

 

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY - GRZEGORZ MASKIEWICZ

KSIĘGOWY - KAROL FEDIUK

Kompetencje określa Statut Przedszkola Nr 12 „Leśny domek”